Chức năng nhiệm vụ của Phòng KH tuyển sinh - QH Doanh nghiệp

     

Phòng Kế hoạch - Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp:

3.1 Kế hoạch - Tuyển sinh

Tổ chức xây dựng các kế hoạch định hướng dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch hàng năm của Trường.

Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý học sinh; giúp Hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các quy chế, chế độ, chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của học sinh.

Theo dõi, giúp học sinh tự học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học.

Quản lý toàn diện khu nội trú, quyết định danh sách và quản lý học sinh nội trú (nếu có). Thực hiện các quy định, nội quy trong khu nội trú trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động phong trào khác của học sinh.

Chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường và chính quyền địa phương quản lý học sinh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn trong nhà trường và trong xã hội. Phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm quy tắc, quy định về trật tự an ninh có liên quan đến học sinh.

Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh;

Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, phối hợp với phòng đào tạo và các khoa tiến hành phân loại xếp hạng học sinh theo từng học kỳ, năm học làm cơ sở để thực hiện chế độ học bổng và xét tốt nghiệp. Kiến nghị biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân học sinh. Kiến nghị các hình thức kỷ luật giải quyết các thủ tục hành chính đối với học sinh khi cho thôi học, buộc thôi học, đình chỉ học tập, chuyển về địa phương. Là đầu mối trả lời và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, thắc mắc của học sinh, sinh viên.

Cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để soạn thảo các văn bản chỉ đạo thực hiện trình Hiệu trưởng về công tác học sinh của nhà trường.

Tổ chức phối hợp với các cơ quan y tế khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho học sinh. Chủ trì phối hợp với các phòng khoa liên quan giải quyết các trường hợp học sinh không đủ sức khỏe học tập, bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Tham mưa với BGH thành lập HĐTS vào đầu năm hành chính, dự trù kinh phí tuyển sinh cho cả năm.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện báo cáo về công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Nhà trường định kỳ hàng năm.

Đề xuất các phương án, biện pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh.

Chủ trì triển khai các phương án, hoạt động PR (Public Relations - quan hệ công chúng), Marketing phục vụ công tác tuyển sinh của nhà Trường.

Phối hợp với Phòng Đào tạo trong công tác mở ngành/ nghề, hệ đào tạo mới phù hợp với tình hình nhu cầu xã hội từng năm.

Chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ công tác tuyển sinh phù hợp với tình hình chung mỗi năm.

Chuẩn bị đầy đủ thủ tục, hồ sơ hành chính phục vụ công tác tuyển sinh theo đúng quy chế tuyển sinh của nhà trường; lưu trữ hồ sơ tuyển sinh các năm đảm bảo an toàn, dễ tra cứu, tìm kiếm.

Trực tiếp thu nhận hồ sơ dự tuyển, hồ sơ xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo dữ liệu, chuẩn bị thủ tục phục vụ các cuộc họp Hội đồng tuyển sinh định kỳ và đột xuất.

Chủ trì tổ chức Hội nghị Tuyển sinh hàng năm để tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển sinh trong năm và đề xuất phương hướng, biện pháp, kế hoạch tuyển sinh những năm tiếp theo.

Công bố kết quả tuyển sinh, chuẩn bị các thủ tục, giấy báo trúng tuyển gửi học sinh mời nhập học.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.2 Quan hệ Doanh nghiệp

Quan hệ doanh nghiệp - Giới thiệu việc làm cho học sinh khi tốt nghiệp ra trường.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các ban ngành quận huyện, các Sở, Ngành, Hiệp hội các doanh nghiệp, Khu công nghiệp,… trong và ngoài thành phố để
 
ký các thoả thuận về hợp tác nghiên cứu, đào tạo, nhận học sinh của Trường đến thực tập, giới thiệu lao động cho doanh nghiệp trao đổi chuyên gia nghiên cứu - giảng dạy.

Lập kế hoạch quan hệ với Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp cho cả năm.

Trực tiếp liên hệ với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Cần Thơ để liên kết tuyển dụng lao động.

Trực tiếp xây dựng chương trình Hội nghị, Hội thảo về tư vấn và giới thiệu việc làm cho học sinh nhà Trường.

Nghiên cứu nhu cầu cung ứng lao động tại các doanh nghiệp và đề xuất với BGH để đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp. Hỗ trợ học sinh tìm nơi thực tập tốt nghiệp.

Báo cáo tình hình việc làm của học viên các bậc học sau khi tốt nghiệp.

Tổ chức các lớp kỹ năng tìm việc, kỹ năng mềm cho học sinh.

Cơ cấu tổ chức:

1/ Trưởng phòng
Họ và tên: Tào Minh Đạt
Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: KS Điện khí hóa - cung cấp điện

2/ Chuyên viên:
Họ và tên: Nguyễn Xuân Vũ
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn:

3/ Chuyên viên:
Họ và tên: Lê Thị Trúc Tiên
Sinh năm: 1981
Trình độ chuyên môn: KS Chế biến thủy sản

4/ Chuyên viên:
Họ và tên: Trần Thị Linh Xuân
Sinh năm:
Trình độ chuyên môn: