Mục Tiêu - Xứ mệnh

     

Mục tiêu và sứ mệnh

1. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, đặc biệt chú trọng phát triển cán bộ giáo viên trẻ, chuyên nghiệp hóa và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên toàn Trường có học vị và học hàm đáp ứng các tiêu chuẩn và qui mô của từng ngành/nghề theo chuẩn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định.

Thực hiện đào tạo theo niên chế; tích lũy tín chỉ và tích lũy môđun. Xây dựng các khung chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đạt chất lượng và theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề;
 
  

Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

Đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua các xưởng, mô hình thực hành, trong Trường và các chương trình liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tạo ra những học sinh sau khi tốt nghiệp thích ứng ngay với yêu cầu của công việc, tiếp cận được với các mục tiêu nghề nghiệp. Tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Xây dựng môi trường học hiện đại thông qua các ứng dụng phục vụ tin học hóa giáo dục nghề nghiệp.

Phấn đấu đến năm 2025 có đủ điều kiện để trở thành trường Cao đẳng.

2. Sứ mệnh

Trường Trung cấp nghề Thới Lai có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực trình độ trung cấp và sơ cấp. Ngoài ra Nhà trường còn có chức năng phối hợp liên kết với các Trường Cao đẳng, Đại học về các chuyên ngành/nghề theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo.
 
  

Trường Trung cấp nghề Thới Lai thuộc hệ thống giáo dục quốc dân công lập, là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng và mang tính chuyên ngành/nghề cao. Nhà trường cam kết tạo điều kiện cho người học có môi trường giáo dục dân chủ, văn hóa, kỷ cương, sáng tạo, linh hoạt, phát huy năng lực của người học và sự chuyên nghiệp tâm huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ, quản lý.

Đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực theo chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng được nhu cầu nhân lực cho địa phương.